Produkty

EZS - Elektronický zabezpečovací systém

  Poplachový systém na hlásenie narušenia (skratky PSN alebo EZS) zabezpečuje elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb,...

CCTV a IP Kamerové systémy

Súčasná doba nám mnohokrát prináša i nemilé prekvapenia. Vlámania, krádeže, prepadnutia... Preto v takýchto situáciách siahame po ochrane majetku. Mnohokrát ale klasický zabezpečovací systém neposkytuje to, čo by sme si priali. A tak prišli na svet kamery. Kamery však neposkytujú iba...

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia...

Štruktúrovaný kabelážny systém

Komunikačné systémy sú navrhnuté tak, aby Vás podporovali v konkurenčnom boji o zákazníka. Buďte vždy v kontakte s Vašimi zákazníkmi. Taktiež umožňujú sledovať a minimalizovať náklady na telefonovanie s rozdielnym nastavením pre jednotlivých užívateľov. Štruktúrovaný kabelážny...

Audio a videovrátniky

Komunikácia s možnosťou otvárania dverí a automatických zábran je už samozrejmosťou. Posledné roky vývoja priniesli posun v technológiách ako audio tak aj video systémov. Tieto sa stávajú plnohodnotnými prvkami obytných komplexov ale aj rodinných domov či kancelárií. Funkcie zvonenia či otvárania...

Prístupový a dochádzkový systém

Dochádzkový systém je elektronický spôsob evidencie príchodov a odchodov. Spracované dáta sú pripravené pre ďalšie využitie napr. mzdovou učtárňou. Každá osoba zavedená v systéme má vlastné identifikačné médium (napr. kartu). Kartou na príslušnom termináli označuje príchody, odchody, volí dôvody...

Požiarny a evakuačný rozhlas , ozvučenie priestorov

Ľudské zdravie je to najcennejšie čo máme a preto je ho treba chrániť a predísť zbytočným stratám. Súčasťou systémov elektrickej požiarnej signalizácie je aj optická a akustická signalizácia detekcie požiaru alebo úniku nebezpečných látok. V aplikáciách, kde je potrebné varovať obyvateľov alebo...

Telefónne ústredne

 Panasonic VoIP komunikačné systémy s možnosťou pripojenia analógových a digitálnych prístrojov.