Tu nájdete niekoľko cenových rozpočtov najžiadanejších systémov, pokiaľ máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky pre Váš objekt, podľa vlastných požiadaviek, tak nás neváhajte kontaktovať.

 

1.     RODINNÝ DOM, 6 snímačov a zálohovaná siréna:

Ústredňa 8-zónová, možnosť rozdelenia na dva bloky

Ikonová klávesnica

Pohybové snímače 6 ks

Zálohovaná exteriérová siréna

Akumulátory na zálohovanie pri výpadku napájania

Zapojenie a kabeláž

Programovanie a oživenie

cena:  400 € bez DPH

 

2.     RODINNÝ DOM, 6 snímačov, zálohovaná siréna a telefónny hlásič :

Ústredňa 8-zónová, možnosť rozdelenia na dva bloky

Ikonová klávesnica

Pohybové snímače 8 ks

Zálohovaná exteriérová siréna

Akumulátory na zálohovanie pri výpadku napájania

Telefónny hlásič cez pevnú linku na výstupné  poplachové volanie

Zapojenie a kabeláž

Programovanie a oživenie

cena:  500 € bez DPH

 

3.     RODINNÝ DOM, 6 snímačov, zálohovaná siréna a GSM modul:

Ústredňa 8-zónová, možnosť rozdelenia na dva bloky

Ikonová klávesnica

Pohybové snímače 6 ks

Zálohovaná exteriérová siréna

Akumulátory na zálohovanie pri výpadku napájania

GSM modul na výstupnú poplachovú správu SMS a volanie

Zapojenie a kabeláž

Programovanie a oživenie

Cena:  610 € bez DPH

 

4.     Kamerový systém, 4 kanálový DVR rekordér s HDD a kamerami

DVR rekordér s DO, 4 vstupy, zabudovaný 500 GB SATA HDD, videokompresia MPEG4,

Vzdialený prístup cez LAN a WEB, 17" LCD monitor

4 kamery farebné, D/N, 520-540 TV riadkov, pevný objektív 3,6mm, automatická clona, 12V DC.

Napájací zdroj kamier zo zálohovaním

Zapojenie a kabeláž

Oživenie a naprogramovanie

Cena:  795 € bez DPH

 

5.     Kamerový systém, 4 kanálový DVR rekordér s HDD a kamerami

DVR rekordér s DO, 4 vstupy, zabudovaný 500 GB SATA HDD, videokompresia MPEG4

4 kamery farebné, 520 - 540 TV riadkov, pevný objektív 3,6mm, automatická clona, 12V DC.

Napájací zdroj kamier zo zálohovaním

Zapojenie a kabeláž

Oživenie a naprogramovanie

Cena: 660 € bez DPH

 

 4 kamerový farebný systém s DVR H.264

4 kamery COLOR, 540 - 600 TV riadkov, pevný objektív 3,6mm, IR, 12V DC.

DVR rekordér s DO, 4 vstupy, zabudovaný 500 GB SATA HDD, videokompresia H.264

Možnosť vzdialeného prístupu cez WEB, 17" LCD monitor

Napájací zdroj kamier zo zálohovaním

Zapojenie a kabeláž

Oživenie a naprogramovanie

Cena: 950 € bez DPH