Telefónne ústredne

Telefónne ústredne

 Panasonic VoIP komunikačné systémy s možnosťou pripojenia analógových a digitálnych prístrojov.