CCTV a IP Kamerové systémy

CCTV a IP Kamerové systémy

Súčasná doba nám mnohokrát prináša i nemilé prekvapenia. Vlámania, krádeže, prepadnutia... Preto v takýchto situáciách siahame po ochrane majetku. Mnohokrát ale klasický zabezpečovací systém neposkytuje to, čo by sme si priali. A tak prišli na svet kamery. Kamery však neposkytujú iba ochranu majetku či pozemku, môžu sledovať rôzne výrobné procesy, pohyb a kontrolu osôb, či automobilov a to v rôznych kombináciách a variantoch. Video systémy umožňujú pomocou kamerových a príslušných koncových zariadení, kontrolu vnútorných aj vonkajších priestorov, výrobných prevádzok, bánk a trezorových miestností, archívov, objektov kultúrneho charakteru (galérie, múzeá, divadlá, kostoly), predajných a skladových priestorov, prípadne priestorov tajného charakteru. Technické vlastnosti video systémov umožňujú sledovanie priestorov v zorných poliach kamier na monitoroch (čiernobielych alebo farebných), alebo zaznamenávanie obrazu na videorekordér ( DVR – Digital Video Recorder ) so širokou ponukou výberu vlastností.

IP kamery, alebo sieťové kamery sa pripájajú priamo do počítačovej siete čím užívateľovi poskytujú veľkú flexibilitu hlavne pri sledovaní obrazu z jednotlivých kamier. V porovnaní s klasickými analógovými kamerami ponúkajú IP kamery množstvo výhod, napr. vyššie rozlíšenie, poskytujú zaujímavé funkcie (rozpoznávanie ŠPZ áut), ponúkajú možnosť live prenosu  a td. V oblasti IP kamier záznam je na určené miesto v sieti LAN, napr. server, diskové polia alebo sieťové nahrávacie zariadenie ( NVR - Network Video Recorder ).

 

Panasonic

SAMSUNG

HYUNDAI

SONY

FUJINON

ITX

ARTEC

AverDigi

Computar

Grundig