Požiarny a evakuačný rozhlas , ozvučenie priestorov

Požiarny a evakuačný rozhlas , ozvučenie priestorov

Ľudské zdravie je to najcennejšie čo máme a preto je ho treba chrániť a predísť zbytočným stratám. Súčasťou systémov elektrickej požiarnej signalizácie je aj optická a akustická signalizácia detekcie požiaru alebo úniku nebezpečných látok. V aplikáciách, kde je potrebné varovať obyvateľov alebo pracovníkov hovoreným slovom s upresnením druhu poplachu ( požiarny, evakuačný ) alebo v priestoroch, kde nie je možné použiť zvukové sirény vzhľadom na ďalšie podobné systémy ( sirény na zariadeniach, vyhlasovanie obedňajšej prestávky ) alebo v priestoroch, kde má zariadenie slúžiť na ozvučenie priestorov a zároveň na vyhlásenie požiarneho resp. evakuačného poplachu (reštaurácie, penzióny, hotely, výrobné haly ) nájdu uplatnenie práve tieto systémy. 

RH - Sound

BOSCH - Plena