Prístupový a dochádzkový systém

Prístupový a dochádzkový systém

Dochádzkový systém je elektronický spôsob evidencie príchodov a odchodov. Spracované dáta sú pripravené pre ďalšie využitie napr. mzdovou učtárňou. Každá osoba zavedená v systéme má vlastné identifikačné médium (napr. kartu). Kartou na príslušnom termináli označuje príchody, odchody, volí dôvody prerušení prítomnosti alebo označuje neprítomnosť na pracovisku. Systém rešpektuje požiadavku ochrany osobných údajov.

Evidencia dochádzky pracovníkov je legislatívnou povinnosťou firiem nad 25 zamestnancov. Nahradzuje klasické "pichacie" hodiny, evidenčné lístky apod. Implementácia systému rešpektuje aktuálne predpisy, legislatívne zmeny sú zaradené do programu automaticky.

Kartou na príslušnom termináli pracovník označuje príchody, odchody, volí dôvody prerušení prítomnosti alebo označuje neprítomnosť. Vyhodnotené údaje slúžia ako podklady pre spracovania miezd. Môžu byť priamo prepojené s vybranými mzdovými či personálnymi systémami. Korekciu údajov môže vykonávať len osoba oprávnená k manipulácii s týmito údajmi (napr. vedúci). Samotné spracovanie prebieha nezávisle na evidencii prejdení. S dochádzkou môžu byť prepojené ďalšie podsystémy pre evidenciu návštev, príp. podsystémy pre sledovanie prístupov, pohybov vozidiel a pod. 

 

GE Security

Golmar

Soyal